Naše varnostne rešitve - Cifra Kripto Proxy V3.5

 

Nova inačica, prilagojena omrežjem vrste zvezda, ki omogoča menjavo šifrirnih ključev na daljavo s pomočjo strežnika ključev (KeyServer).

Strežnik ključev je KriptoProxy z dodatno funkcionalnostjo. Upravljalska delovna postaja prenese nove šifrirne ključe na strežnik ključev. KriptoProxy-ji na oddaljenih lokacijah ob zagonu samodejno preverijo če na strežniku ključev obstaja posodobitve konfiguracije zanje in se posodobijo.

Šifrirni ključi vsebujejo obdobje veljavnosti.

Šifrirne ključe je mogoče preklicati pred iztekom veljavnosti.

Protokol za vzpostavo šifrirane povezave omogoča uporabo več različnih (veljavnih) šifrirnih ključev.

Šifrirni ključi, ki potečejo (ali so bili preklicani) se pri posodobitvi konfiguracije samodejno odstranijo.

Cifra Kripto Proxy V3.5 je prilagojen uporabi v omrežjih z vozlišči, ki so geografsko daleč narazen.

 

 

Certificirano

Certifikat UVTP št: 012-1/2013/10
izdan 28.3.2013