Pogosta vprašanja in odgovori

 

Kakšna je razlika med vašima šifrirnima algoritmima SEA in AES?

SEA je modifikacija AES-a z drugačnim redukcijskim polinomom. SEA uporablja tri različne velikosti bloka: 128, 192 ali 256 bitov (AES samo 128 bitov). Najdaljši šifrirni ključ SEA je 320 bitov (AES 256 bitov). Največje število iteracij (rund) SEA je 16 (AES 14).

Kakšna je razlika med vašima šifrirnima algoritmima C6 in SEA?

C 6 je tekoči (Stream Cipher) visokonivojski šifrirni algoritem. SEA je bločni (Block Cipher) šifrirni algoritem na osnovi AES in je primeren za uporabo v sistemih s paketnim prenosom

Ali je e-zaVse varen?

Seveda.
Varnost in zanesljivost sta glavni značilnosti sistema e-zaVse.
Prenos dokumentov je vedno šifriran, Prejemnik prejme elektronsko podpisan dokument, pošiljatelj pa tudi prejemnikovo elektronsko podpisano povratnico.

Ali je klasična elektronska pošta varna?

Da in Ne.
Da, če je vključeno šifriranje, je tretje osebe ne morejo prebrati.
Vendar je to samo delni odgovor.
Pošiljatelj ne more biti prepričan in ne more dokazati, da je naslovnik pošto res prejel. Rešitev e-zaVse pa to omogoča.

Zakaj bi pravzaprav rabili LNCrypto?

Ker lahko v svojo aplikacijo na najbolj enostaven način dodate šifriranje in
digitalno podpisovanje podatkov

Ali lahko uporabimo LNCrypto v lastni aplikaciji?

Da, zelo verjetno.
LNCrypto lahko uporabijo Vse aplikacije, ki omogočajo uporabo DLL knjižnic, med drugim Lotus Notes, MS Office, ...

Ali uporablja LNCrypto certifikate?

Da.
LNCrypto je namenjen šifriranju (in podpisovanju) podatkov enega uporabnika za drugega uporabnika. Najboljši način za to je z uporabo asimetrične kriptografije, ki temelji na uporabi zasebnih ključev in certifikatov.

Ali lahko uporabimo pametne kartice za shranjevanje zasebnih ključev?

Da.
LNCrypto podpira PKCS#12 dostop do pametne kartice.

Kakšna je razlike med LNCrypto in KriptoProxy-jem?

LNCrypto je namenjen šifriranju in elektronskemu podpisovanju podatkov na enem računalniku, KriptoProxy pa šifriranju TCP/IP povezav.

Ali lahko uporabimo KriptoProxy v lastni aplikaciji?

Da, verjetno.
Aplikacija mora podpirati vzpostavljanje povezav prek SOCKS proxy-ja, vse ostalo ostane nespremenjeno.

Ali lahko spreminjamo nastavitve na daljavo?

Da.
Vse nastavitve se lahko z upravljalske delovne postaje razpošljejo na oddaljene strežnike.

Ali uporablja KriptoProxy certifikate?

Ne.
KriptoProxy uporablja samo simetrične šifrirne algoritme. Vsaka povezava ima svoj ključ povezave, ki se določi naključno.

Kako povečamo varnost sistema?

Za shranjevanje ključev se lahko uporabijo Cifra elektronski ključi, ki pa morajo biti prisotni tudi ob zagonu sistema.